Posted in Հեռավար ուսուցում, Նախագծեր, Ռոդարի

Ռոդարիական օրեր

Ժամանակահատվածը՝ ապրիլ-մայիս

Ուսուցման ձևը՝ հեռավար

Մասնակիցներ՝ ընտանեկան դպրոցներ

Նպատակներ և խնդիրներ՝

Ռոդարիական հնարք-մեթոդները կիրառելով՝ զարգացնել ստեղծագործական մտածողությունը, նպաստել  սովորողների ինքնուրույն մտածելու, դիտարկելու, ուսումնասիրելու, անսովոր լուծումներ գտնելու կարողությունների զարգացմանը՝ կիրառելով ու զարգացնելով մեդիահմտությունները:

 • Ստեղծագործական երևակայության զարգացում
 • բանավոր ու գրավոր խոսքի զարգացում
 • ընթերցելու որակական հատկանիշների բարելավում
 • ուսումնասիրելու, դիտարկելու, անսովոր լուծումներ գտնելու կարողությունների զարգացում
 • տեխնոլոգիական հմտությունների կիրառում ու զարգացում
 • մեդիահմտությունների կիրառում ու զարգացում

Ուղղությունները՝

 • Ռոդարիական հնարքների կիրառմամբ անսովոր պատմությունների հորինում
 • Լիմերիքներ
 •  «Շրջված»,  «շփոթված» պատմություններ
 • «Ինչ կլիներ, եթե…»

Աշխատանքները հրապարկվելու են սովորողների բլոգներում, ենթակայքում:

Ջ. Ռոդարի՝ «Հեքիաթներ, որ երեք ավարտ ունեն»

 • Ընթերցել Ռոդարիի հեքիաթները, ձայնագրել, տեղադրել բլոգում։
 • Յուրաքանչյուր սովորող իր կարդացած  հեքիաթներից մեկի համար հորինում է երկու նոր տարբեր ավարտներ և տեղադրում բլոգում:
 • Այլ աշխատանք

Արդյունքներ