Posted in Հորինուկներ, Ավագյան Հարություն

Փաթիլը

Ես շատ անհամբերությամբ եմ սպասում ձյանը: Ամեն գիշեր քնելուց առաջ նայում եմ պատուհանից դուրս՝ սպասելով նրա գալուն: Երբ առավոտյան արթնանում եմ, տեսնում եմ, որ ձյունը դեռ չկա: Շատ հետաքրքիր կլինեն փաթիլները: