Posted in Հաշվետվություն

2019-2020ուստարվա նախագծեր․ տեղեկանք

«Ես» նախագիծ 

Խնկոյանական օրեր

«Տիեզերք» նախագիծ

Սեբաստացու օր․ կրթահամալիրի տոն

«Ուսումնական աշուն» նախագիծ

Միասնական, մարզական ստուգատես

«Չրատոն-շարոցատոն» նախագիծ

Լավաշթխիկ

Իմ բույսը, կենդանին

«Ամանոր 2020» նախագիծ

Ուսումնական ճամփորդություն Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոն

Ուսումնական ճամփորդություն

Բարձունքի հաղթահարում.Արզական

Կոմիտասով՝ Թումանյան, Թումանյանով՝ Կոմիտաս

Թթուդրիկ

Երկլեզու բեմադրություն

Գրում են սեբաստացի ծնողները

Գիտելիքի օր

Ճանաչում ենք կրթահամալիրը

Թումանյանական օրեր

Մայրենի լեզվի օրեր+Ճամփորդություն

Հեղինակ՝

Ես Լիլիթն եմ՝ սիրելի կրթահամալիրի մեդիամիջավայրի կրողն ու տարածողներից մեկը:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s